Localització

 Personal

 Docència

 Investigació

 Serveis

 Doctorat i postgrau

 Notícies[Endarrere]


 

LocalitzacióEl Departament de Tecnologia d' Aliments (DTA) té la seu en el Campus de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària (ETSEA). El forma 23 professors a temps complet, dels quals 21 són doctors i 7 professors a temps parcial. La docència y la investigació s'organitzen de forma multidisciplinar, centrant-se molt especialment en els àmbits relacionats amb els processos de fabricació, la higiène, la seguretat i la qualitat dels aliments, així com en els aspectes relacionats amb la nutrició. En el Campus de l'ETSEA, els professors del DTA imparteixen docència de grau en Enginyeria Tècnica Agrària en Indústries Agràries i Alimentàries, Enginyeria Agrària, Biotecnologia, Ciència i Tecnologia d' Aliments i és, també, el departament més compromès en la Diplomatura en Nutrició Humana i Dietètica que s' imparteix en el Campus de Ciències de la Salut. Així mateix, participa molt activament en el Programa de Doctorat “Sistemes Agrícoles, Forestals i Alimentaris”, amb menció de qualitat atorgada per al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte des de l'any 2003. Els membres del DTA formen part del Centre de Referència en Tecnologia d' Aliments (CeRTA) de la Generalitat de Catalunya en dues de les seves unitats: Postcollita (PC) i Tecnologia de Productes Vegetals (TPV). Aquestes, juntament amb el grup Tecnologies Innovadores per a l'obtenció d'ingredients i productes alimentaris, també tenen el reconeixement de Grups Consolidats tant per part de la Generalitat de Catalunya com per la pròpia Universitat de Lleida. Així mateix, des del departament s'organitzen les activitats de 2 serveis cientificotècnics (SCTs) que donen servei de recerca, assessoria i determinacions analítiques, a la resta de la comunitat universitària i a empreses externes a la UdL, en qualitat fisicoquímica i microbiològica dels aliments.

Director: Dr. Antonio J. Ramos Girona
Secretari acadèmic: Sr. Estanis Fons Solé
Secretària administrativa: Sra. Carol Cintas Burgués


e-mail: secretaria@tecal.udl.cat
telèfon:(+34) 973 702 521
fax: (+34) 973 702 596
localització (edifici i despatx): Secretaria departament, despatx 3.10, edifici n. 2 Campus ETSEA
adreça postal: Av. Alcalde Rovira Roure, 191, 25198 Lleida.


Avda Alcalde Rovira Roure, 191. 25198 Lleida