Desenvolupament i Aplicació de Tècniques Cromatogràfiques i d'Espectrometria de Masses*

 

 


 
 

UNIVERSITAT DE LLEIDA

ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D´ENGINYERIA AGRÁRIA
 
 

Departament de Química
 
 

Av. Rovira Roure 191

25198 Lleida- España

Tel:973702666   Fax: 973238264
 
 

INFORMACIÓ: RAMON CANELA i GARAYOA

canela@quimica.udl.es