Localització

 Personal

 Docència

 Investigació

 Serveis

 Doctorat i postgrau

 Notícies[Endarrere]


 

Personal

Nom: Dra. Isabel Lara Ayala

Categoria: Titular d'Universitat

Àrea de Coneixement: Producció Vegetal

Despatx: A 0.08.2 (Edifici Principal)

Telèfon: 973 702526 (despatx) 973 702833 (laboratori)

e-mail: lara@quimica.udl.cat

Docència (assignatures) :

  • Química Orgànica i Bioquímica (Grau Enginyeria Agrària i Alimentària)
  • Biotecnologia Agraria (Grau Enginyeria Agrària i Alimentària)
  • Biotecnologia Agroalimentària (Grau Ciència i Tecnologia d'Aliments)
  • Proteòmica i Enginyeria de Proteïnes (Grau Biotecnologia)
  • Bioquímica (Grau Ciència i Salut Animal)

Investigació (línies):

  • Bioquímica de la maduració i post-collita de fruits
  • Interaccions hormonals (etilè i ABA) en la maduració de fruits
  • Biosíntesi de compostos aromàtics durant la maduració i post-collita de fruitsAvda Alcalde Rovira Roure, 191. 25198 Lleida