Localització

 Personal

 Docència

 Investigació

 Serveis

 Doctorat i postgrau

 Notícies



[Endarrere]


 

Localització

Director: José Salvador Turégano
Secretària Acadèmica: Gemma Villorbina Noguera
Secretària Administrativa: Olga Raich Soriguera
Adreça:

e-mail: olga.raich@udl.cat
telèfon: 973 702666
localització: 0.16 - 16.2 Secretaria Departament de química
adreça postal: ETSEA Av. Alcalde Rovira Roure, 191 25198 Lleida









Avda Alcalde Rovira Roure, 191. 25198 Lleida