Localització

 Personal

 Docència

 Investigació

 Serveis

 Doctorat i postgrau

 Notícies[Endarrere]


 

Fisicoquímica de sistemes macromoleculars d'interés ambiental

NOM DEL GRUP DE RECERCA: Fisicoquímica de sistemes macromoleculars d'interés ambiental

CENTRE/UNIVERSITAT: UL, Universitat de Lleida

DEPARTAMENT: Química

ADREÇA: Avda. Rovira Roure, 191

POBLACIÓ: Lleida CODI POSTAL: 25198

TELEFON: 973 70 25 29 FAX: 973 70 29 24

ADREÇA INTERNET (de l'investigador responsable): jpuy@quimica.udl.es

NOM I COGNOMS DEL RESPONSABLE: Jaume Puy Llorens

INVESTIGADORS DEL GRUP
NOM I COGNOMSCATEGORIA(1)
Jaume Puy Llorens Catedràtic d'Universitat
Joan Cecilia Averós Prof. Titular Escola Universitària
Josep J. Galceran Nogués Catedràtic d'Universitat
José Salvador Turégano Professor Titular d'Universitat
Armando González Maldonado Prof. Titular Escola Universitària
Josep Monné Esquerda Prof. Associat
Marià Torrent Mezcua Prof. Associat
Encarnació Companys Ferran Prof. Agregada
José Luis Garcés González Professor Agregat
Carlos Rey Castro Professor Agregat
Francesc Mas Pujadas Titular d'Universitat
Isabel Pastor del Campo
Eduald Vilaseca Font Titular d'Universitat
Calin Adrian David Investigador
David Aguilar Professor Associat
Ferran Gatius Cortiella Professor Lector
Diana Maria Chito Trujillo Becària
Sandrine Mongin Becària
Mireia Lao Martinez Becària
Ramiro Uribe Kaffur BecariAvda Alcalde Rovira Roure, 191. 25198 Lleida