Localització

 Personal

 Docència

 Investigació

 Serveis

 Doctorat i postgrau

 Notícies

 Webs del Departament[Endarrere]


 

Serveis i transferència

Serveis SEDAIs

El SEDAI Banc de Germoplasma és constituït per mes de 300 diàspores (fruits i llavors) d'espècies silvestres conservades en càmera a temperatura de congelació. El SEDAI ofereix material vegetal a entitats públiques i privades que treballen en l'àmbit de l'agronomia, la protecció de conreus, la ciència forestal o el medi ambient.

El departament disposa també d'un Banc de Germoplasma de perera i pomera, implantat a la finca de Gimenells de la Estación Experimental de Lleida. Actualment disposa de 135 accessions de perera i 103 de pomera fruit de la prospecció de material autòcton de diverses comarques. Algunes accessions es troben encara en viver o en els primers anys de desenvolupament. Es disposa de tres arbres per genotip i s'està en curs de fer la seva caracterització pomològica i agronòmica

Per a més informació: http://web.udl.es/rectorat/vi/suic/tmp/sedai908.html

Transferència de tecnologia

El grups de recerca del departament porten a terme diferent activitat de transferència de tecnologia. Les temàtiques concretes en les quals s'han realitzat convenis, treballs tècnics i encàrrecs de servei són les següents:

 • Detecció i maneig de poblacions de males herbes resistents a herbicides
 • Identificació de males herbes de cultius, jardins i zones esportives,
 • Avaluació de la nocivitat d'espècies vegetals invasores
 • Estratègies de conservació in situ i ex situ de la diversitat vegetal
 • Estudis d'impacte ambiental en espais naturals
 • Cartografia de la vegetació
 • Assessorament tècnic en la gestió d'explotacions fruiteres i vitícoles
 • Avaluació de materials i productes d'ús fructícola i vitícola
 • Estudis tècnics i projectes sobre explotacions fruiteres i vitícoles
 • Divulgació de la producció integrada i de l'ecològica en fruiters
 • Conservació de fruita en cambres frigorífiques
 • Alteracions fisiològiques en postcollita de fruita i el seu control
 • Assessorament tècnic en disseny, projecció i gestió d'espais verds
 • Propagació i sanejament in vitro d'espècies hortícoles i ornamentals. Tuberització in vitro.
 • Estudis fisiològics sobre espècies hortícoles. Assaigs de germinació
 • Avaluació de productes d'interès hortícola en sistemes in vitro, en hivernacle i en camp.
 • Avaluació de tècniques sostenibles en sistemes hortícoles (encoixinats biodegradables,...)


Avda Alcalde Rovira Roure, 191. 25198 Lleida