Localització

 Personal

 Docència

 Investigació

 Serveis

 Doctorat i postgrau

 Notícies

 Webs del Departament[Endarrere]


 

Personal

Nom: M. Teresa Sebastià Álvarez

Categoria: Professora Titular d'Universitat

Àrea coneixement: Producció Vegetal

Despatx: Edifici 2, despatx 1.06

Telèfon: 973 702623

Fax: 973 702515

E-mail: sebastia@hbj.udl.es

Web personal: http://ecofun.ctfc.cat/

Docència (assignatures):

  • Botànica forestal
  • Avaluació i gestió dels recursos vegetals

Investigació (línies): Acumulació de carboni i cicles biogeoquímics en ecosistemes agro-silvo-pastorals, Biodiversitat, Canvi climàtic, Usos del sòl en ecosistemes agro-silvo-pastoralsAvda Alcalde Rovira Roure, 191. 25198 Lleida