Localització

 Personal

 Docència

 Investigació

 Serveis

 Doctorat i postgrau

 Notícies

 Webs del Departament[Endarrere]


 

Investigació

Descripció general

El Departament porta a terme diferents línies de recerca en el camp agronòmic i forestal d'acord amb l'activitat de les unitats que el componen. Aquestes línies són: producció fructícola; hortícola i ornamental; tecnologia de la postcollita; disseny i gestió d'espais verds; fisiologia de cultius; cultiu in vitro; biologia i control de males herbes; avaluació, conservació i gestió de recursos fitogenètics; tipificació i cartografia de la vegetació.

Grups d'investigació

Nom del Grup de Recerca

  • Grup consolidat UdL - Ecobiotecnologia Agrària.
  • GRC-Gestió i Anàlisi Multiescala de biodiversitat i serveis ambientals als Sistemes forestals i agrícoles sota canvi global (GAMES.
  • GRC-Malherbologia i ecologia vegetal
  • GRC-Postcollita
  • GRC-Sòls i Aigües
Per a més informació:
  • GREC
  • Vicerectorat de Recerca
  • Convocatòries de Recerca
  • Memòries de Recerca


  • Avda Alcalde Rovira Roure, 191. 25198 Lleida