Localització

 Personal

 Docència

 Investigació

 Serveis

 Doctorat i postgrau

 Notícies

 Webs del Departament[Endarrere]


 

Docència

El Departament coordina l'activitat docent de l'especialització d'Hortofructicultura i Jardineria de la titulació d'Enginyer Tècnic Agrícola, amb la participació activa de l'estudiantat en activitats pràctiques de laboratori, hivernacle i camp, disposant de parcel·les específiques al propi campus. El Dept. participa també en les orientacions de Producció Vegetal i de Biotecnologia Agrària de la Titulació d'Enginyer Agrònom, així com en la de Sistemes Naturals, Flora y Fauna Silvestre de la Titulació d'Enginyer de Forest.

Avda Alcalde Rovira Roure, 191. 25198 Lleida